Project Description

เป็นอาคารเรียนสมัยใหม่ภายในวัด ซึ่งได้รับข้อมูลจากท่างเจ้าอาวาสว่าอาคารเรียนแบบประเพณีนิยมที่ทำๆกันมานั้นมีข้อเสียคือดูแลรักษายาก อีกทั้งยังดูเชยไม่ร่วมสมัย จึงออกแบบให้เป็นอาคารสมัยใหม่ตอบรับกับรูปแบบการศึกษาที่มีในอนาคตสืบไป