“ งานออกแบบโดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ผสานกับการใช้งานอาคารจริงที่สามารถวัดผลและจับต้องได้ เป็นหลักในการยึดถือการทำงานของเรา นอกจากอาคารต้องมีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมแล้วยังต้องมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่สะท้อนตัวตนผ่านการใช้งานอาคารได้จริงอีกด้วย ”

ทุกขั้นตอนจึงผ่านกระบวนการคิดและคำนึงถึงหลักการของเหตุผลเป็นขั้นเป็นตอนสืบเนื่องต่อเนื่องกันไป

ARCHITECTURE & INTERIOR DESIGN

Vestibulum ut efficitur nibh. Integer rhoncus nunc eu massa dignissim molestie. Pellentesque blandit eros vel dolor finibus mattis.

CONSTRUCTION

Vestibulum ut efficitur nibh. Integer rhoncus nunc eu massa dignissim molestie. Pellentesque blandit eros vel dolor finibus mattis.

PROJECT MANAGEMENT

Vestibulum ut efficitur nibh. Integer rhoncus nunc eu massa dignissim molestie. Pellentesque blandit eros vel dolor finibus mattis.

Get Your quotation now !

OUR UNIQUE PROCESS

การทำงานที่มีขั้นตอนชัดเจนย่อมส่งผลถึงระบบการทำงานที่มีเอกภาพ และ
มีประสิทธิภาพดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงานเพื่อให้งานออกแบบ
และการก่อสร้างอาคารนั้นได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ที่สุด

1.BRAINSTORMING

2-4 Weeks

รับทราบข้อมูลทั้งทางกายภาพและในเชิงของนามธรรมเพื่อประมาลหาแนวทางการทำงานและรูปแบบของสถาปัตยกรรมงานออกแบบที่เหมาะสม

2.IDEA PRESENT

1-2 Weeks

นำเสนองานออกแบบครั้งแรกตามหลักการความเป็นไปได้และชี้ให้เห็นถึงกระบวนทัศน์ทางความคิดที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคตของโครงการโดยใช้เทคโนโลยีสามมิติจำลองทัศนียภาพอาคารหรือโครงการเบื้องต้น พร้อมทั้งข้อมูลประกอบตามความเหมาะสม

3.ADJUSTMENT

1-2 Weeks

การพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบของอาคารหรือโครงการ ให้ตอบรับกับการใช้งานและความสวยงามที่ลงตัวที่สุดในทุกมิติ

4.CONSTRUCTION BRIEF

4 Weeks

ยืนยันรูปแบบทางความคิดในโปรแกรมสามมิติแล้วจัดทำรูปแบบของงานโครงสร้างวิศวกรรมควบคู่ไปกับงานออกแบบเพื่อหาแนวทางในการก่อสร้างที่เป็นไปได้และสมบูรณ์ที่สุดตามงบประมาณที่วางแผนไว้ พร้อมทั้งจัดทำพิมพ์เขียวและเอกสารอื่นที่จำเป็นเพื่อใช้ในการก่อสร้างจริง

5.CONSTRUCTION PLAN

บริหารลำดับขั้นตอนในการดำเนินการก่อสร้างและออกแบบกระบวนทัศน์ในการทำงานก่อสร้างรวมทั้งสรรหาผู้ร่วมงานที่จะเข้ามาทำงานในส่วนงานอื่นเฉพาะด้านตามความสำนาญในสายงานวิชาชีพ ให้โครงการประสบความสำเร็จได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้โดยสมบูรณ์แบบ

ขอบคุณที่ช่วยเหลือมาตลอดตั้งแต่เริ่มคิดจะทำบ้าน
คงไม่มีบริษัทไหนที่ช่วยดูแลได้ครอบคลุมขนาดนี้
ตั้งแต่เรื่องเอกสารธนาคาร ซินแส และช่วยหาโปรโมชั่นสินค้ามาลดค่าใช้จ่าย
บริการแบบบียอนด์มาก ขอบคุณมากๆค่าาา

คุณเอ้ & คุณใหม่, Cup And Away

เข้าใจความต้องการ และรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าเสมอ
และที่สำคัญคือ รับผิดชอบงาน ไม่เคยทิ้งงานเลย
มีปัญหาหน้างานก็คอยช่วยแก้ไขให้จนจบงานเสมอ
ขอบคุณมากๆค่ะ

คุณยีนส์, Lavita Cafe

OUR PRICE  GUIDE

Although we tend to price projects on a case by case basis, this is a guide to the services and project packages we offer to our clients.

ARCHITECTURE DESIGN

300 ฿/ SQ.M.
 • Initial Consultation
 • Planning Permission
 • Complete Blueprints
 • CAD Drawings
 • Project Planning
 • Project Management

INTERIOR DESIGN

300 ฿ / SQ.M.
 • Initial Consultation
 • Design Consultation
 • Interior Design
 • Full Spec Documents
 • Project Planning
 • Project Management

CONSTRUCTION

14,000 ฿/ SQ.M.
 • Initial Consultation
 • Site Visits
 • Full Blueprints
 • Planning Permission
 • Project Manangement
 • Full Site Handover