Project Description

ความต้องการหลักคือความปลอดภัยในการพักอาศัยภายในตัวอาคาร มีการสกรีนการเข้าถึงพื้นที่ภายในผ่านฉากกั้นและระบบเซฟตี้ป้องกันความปลอดภัย แต่ต้องไม่ทำให้รู้สึกทึบตันและอึดอัด จึงออกแบบให้มีสีภายในที่สว่างและมีความมันเงา เพื่อให้ห้องดูกว้างและสะท้อนมิติอาคารให้ดูโปร่งโล่งสบายพักอาศัยได้อย่างสงบและผ่อนคลาย