WHAT WE DO

“ งานออกแบบอาคาร และโครงการทางสถาปัตยกรรม ทั้งงานบ้านพักอาศัย งานอสังหาริมทรัพย์ จนถึงงานจัดการและบริหารโครงการ ล้วนเป็นงานที่มีความเกี่ยวเนื่องกันทั้งกระบวนการ บริษัท พสุธาสถาปนิกจำกัด เข้าใจถึงความซับซ้อนของกระบวนการทำงานของอุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นอย่างดี “

จากประสบการณ์ ,วิชาการและวิธีการทำงานของเรา จึงมั่นใจว่าทุกกระบวนการทำงานเป็นสิ่งที่เราเชี่ยวชาญและจัดการให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการได้อย่างมั่นคงและแน่นอน”

เราเป็นบริษัทออกแบบที่มีวิสัยทัศน์ในการนำองค์ความรู้ทางการออกแบบผสมผสานเข้ากับระบบการบริหารจัดการการก่อสร้างอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการบรรลุเป้าหมายของโครงการเป็นหลัก โดยยึดมั่นในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทั้งจากภายในบริษัทเอง หรือ ร่วมมือกับผู้ร่วมงานจากบริษัทอื่น ที่จะมาทำงานร่วมกันในโครงการให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดดเด่นในเรื่องของการออกแบบอย่างลงตัวบนพื้นฐานของความเป็นไปได้ในการใช้งานจริงตามบริบทของอาคาร

ในการทำงานของเรานั้นครอบคลุมการทำงานตั้งแต่ช่วงก่อนเริ่มการก่อสร้าง (Pre Construction) ทั้งในเรื่องของความเป็นไปได้โครงการ (Feasibility)

จัดทำการวางแผนทางด้านต้นทุนอาคารและโครงการ (Cost planning) การออกแบบอาคาร (Design) ประกวดราคาหาผู้ร่วมงาน(Tender) จนไปถึงช่วงดำเนินการก่อสร้าง (Construction) จนส่งมอบอาคารและโครงการแล้วเสร็จ ทั้งหมดของการทำงานในโครงการก่อสร้างเราสามารถดำเนินการจัดการได้ทั้งหมด เราจึงเข้าใจระบบขั้นตอนการทำงานก่อสร้างเป็นอย่างดี โดยเน้นไปที่การออกแบบและจัดทำแบบอาคารซึ่งเป็นหัวใจหลักในขั้นต้นของการทำอาคารและโครงการสถาปัตยกรรม ที่จะเป็นตัวกำหนดรูปแบบและทิศทางการดำเนินงานทั้งหมด เพื่อลดปัญหาการทำงานในช่วงก่อสร้างอาคารให้ได้มากที่สุด

สถานที่ทำการหลักของเราอยู่ที่ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นพื้นที่โซนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนของประเทศไทย สามารถรองรับพื้นที่การทำงานได้ทั้งภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทยได้เต็มประสิทธิภาพ มีระบบการจัดการทางเทคโนโลยีออนไลน์ที่เป็นมาตรฐาน

OUR PASSION

ภายในกระบวนการทำงานของอุตสาหกรรมการก่อสร้างเราสามารถจัดทำแล้วเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทั้งการบวนการทำงานได้ทั้งหมด หากเราแจกแจงประเภทของงานที่เราเชี่ยวชาญในงานที่ทำเราจะแจกแจงเป็นสัดส่วนประเภทของงานได้ดังนี้

RESIDENTIAL 98%
COMERCIAL 80%
INDUSTRIAL 50%
ANTIQUE ARCHITECTURE DESIGN 20%
RESIDENTIAL 98%
COMERCIAL 80%
INDUSTRIAL 50%

Post Modern & Contemporary

เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ผสมผสานแนวความคิดให้เข้ากับบริบทและยุคสมัยผ่านกาลเวลาและความสัมพันธ์ของข้อจำกัดทางการใช้งานอาคารแต่ละยุคสมัย

Modern Minimalism

เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เห็นถึงความงามในพื้นที่ว่างโดยใช้งานพื้นที่ให้เรียบง่ายที่สุด น้องที่สุดและจำเป็นเท่าที่มีมากที่สุด

OUR COMMITMENT

We are committed to upholding our most cherished values in every project and task we take on.

Etiam purus lorem, aliquet a eros sit amet, vestibulum finibus augue. Cras egestas neque vitae dui tincidunt, vitae tristique tellus volutpat. Fusce justo ante, interdum in augue in, commodo imperdiet turpis. Maecenas justo neque, efficitur sit amet scelerisque eu, ornare a justo.