Project Description

เป็นอาคารพักอาศัยสามชั้นบนพื้นที่ทำเลทองของนครสวรรค์ ออกแบบให้มีความน่าสนใจตามรูปแบบอาคารสมัยใหม่ ให้มีความโปร่งโล่ง มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โครงสร้างอาคารเป็นรูปแบบของเสาพื้นไร้คาน(Post tension) เพื่อให้งานระบบของอาคารโฟล์วที่สุดและไม่มีองค์ประกอบความลึกของคานที่เทอะทะเกินความจำเป็นมารบกวนผู้พักอาศัย