Project Description

เป็นการออกแบบอาคารสันทนาการและพื้นที่ขายอาหาร ภายในมีการใช้งานหลักอยู่สองส่วนคือ ขายอาหารญี่ปุ่นและขายชากาแฟ เป็นร้านกาแฟเสิร์ฟออกหน้าอาคาร ทางผู้ออกแบบ ออกแบบให้การใช้งานไม่ขัดแย้งกัน ทั้งในแง่มุมของทางสัญจร และระบบการขาย ให้สามารถให้องค์ประกอบของอาคารเดียวกันได้ นั่นคือ รูปแบบของสถาปัตยกรรมร่วมสมัยโดยอ้างอิงบริบทและกราฟฟิกคอนเทนท์จากประเทศญี่ปุ่นเป็นส่วนผสานการทำงานออกแบบ